Välkommen

wp_sfvh0607
till Nybruket, Siljansfors
här kan ni bo vackert 17 km från Mora


Nybruket, Siljansfors f d Siljansfors Vandrarhems hemsidan är underkonstruktion men den är nu snart klar.
Vi hyr dygns/veckovis ut en liten lägenhet under juli och augusti och till Vasaloppet 2016.